fbpx

 

PRIVACY STATEMENT BROUWERIJ TROOST

Brouwerij Troost respecteert de privacy van haar klanten, relaties en gebruikers van haar website. Indien wij persoonlijke informatie ontvangen, zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe je contact met ons kunt opnemen indien je hier vragen over hebt.

Doel van de gegevensverwerking
Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij kunnen je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:
• om klanten en geïnteresseerden te informeren over de diensten en/of producten van Brouwerij Troost;
• om de nieuwsbrief van Brouwerij Troost toe te kunnen sturen; • het uitvoeren en/of verwerken van transacties;
• om via social media contact met klanten en geïnteresseerden te onderhouden; • voor werving van medewerkers van Brouwerij Troost;
• voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek), en
• om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Brouwerij Troost van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Het betreft de volgende gegevens die wij van je kunnen verwerken: NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, betaalgegevens, aankoopgegevens, e-mailadressen en IP-adres.

Afmelden nieuwsbrief
Onderaan onze nieuwsbrieven vind je een afmeldlink die ervoor zorgt dat je wordt verwijderd uit het bestand dat wij gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven.

Cameratoezicht
Binnen en rondom Brouwerij Troost zijn beveiligingscamera’s geplaatst, met als doel het handhaven van de algemene veiligheid. Gegevens worden gebruikt in geval van diefstal, vernieling en calamiteiten. De camera’s staan 24 uur per dag aan en de beelden worden bewaard gedurende maximaal 4 weken bewaard, tenzij een langere bewaartermijn noodzakelijk is, bijvoorbeeld in geval een strafbaar feit is geregistreerd. De beelden worden automatisch gewist door middel van overschrijving.

Bewaren overige gegevens
Brouwerij Troost bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Maximaal 3 jaar tot na einde van de klantrelatie. Indien je bij ons solliciteert, verwijderen wij je gegevens zodra de vacature is vervuld.

Beveiliging en derden
Brouwerij Troost en haar leveranciers hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers.

Social media en websites van derden
Graag maken wij je er op attent dat indien je via links op onze website andere websites of apps van derden bezoekt, zoals social media, het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van Brouwerij Troost, van toepassing is op de activiteiten die je op deze websites verricht en de informatie die je daar openbaar maakt.

Cookies
Wij installeren geen cookies.

Wijzigingen
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen op onze website dan een update plaatsen.

Contact
Neem gerust contact met ons op indien je vragen hebt over ons privacy beleid. Je hebt daarnaast het recht ons te verzoeken om inzage te geven in je persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Neem hiervoor o.v.v. “privacy statement” contact op met social@brouwerijtroost.nl.

Cheese and Beer pairing

Cheese and Beer pairing

With Michael Jones aka The Cheese Lover

June 19th

Westergas

Reserveren >

Meer info >

EK Wedstrijden

EK Wedstrijden

Alle wedstrijden van NL op groot scherm!

Vanaf 16 juni

De Pijp & Westergas

Meer info >

Pubquiz

Pubquiz

Zowel binnen als buiten!

Elke maandag, vanaf 20u

De Pijp

Reserveren >

Meer info >

English Pubquiz

English Pubquiz

English Pub Quiz!

Every Tuesday, from 20h

De Pijp

Reserveren >

Meer info >

Pubquiz XL

Pubquiz XL

Pub quiz volledig in het thema van 1 onderwerp!

Elke twee weken

Westergas

Meer info >

Ritmo

Ritmo

DJ, Craft beer, dancing, Ritmo!

DJ, Craft beer, dancing, Ritmo!

Westergas

Reserveren >

Meer info >